top of page

Algemene Voorwaarden

GEZONDHEID

• Blessures, gebruik van medicijnen, zwangerschap of ander lichamelijke of geestelijke condities die van invloed kunnen zijn op je yoga-oefening, dien je voor het begin van de les kenbaar te maken aan de docent.

• Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt De Zeeuwse Yogaschool het recht een persoon niet deel te laten nemen aan een les.

 

AANSPRAKELIJKHEID

• De Zeeuwse Yogaschool is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les, in de studio of ten gevolge van yogaoefeningen ontstaat.

• De Zeeuwse Yogaschool is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen welke in of buiten de school.

• De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.

 

RITTENKAARTEN

• 5 en 10 rittenkaarten aangeschaft ná 4 januari 2023 zijn zes maanden geldig vanaf de dag van de aankoop.

• Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

• Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.

• Als student moet je aantonen dat je voltijd student bent middels een collegekaart om de voltijd studenten rittenkaart te verkrijgen. Dit kan in de app of stuur een mail naar info@dezeeuwseyogaschool.nl.

• Er is geen restitutie mogelijk op een rittenkaart of abonnement.

• De ‘intro 3-lessenkaart’ is 14 dagen geldig.

 

ABONNEMENTEN

• Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.

• Betalingen gaan via automatische incasso met Multisafe.

• Het is mogelijk om een onbeperkt maandabonnement te nemen. Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan. Je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerst volgende maand. • Een onbeperkt maandabonnement wordt aangegaan voor een minimum periode van 2 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch elke maand verlengd.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap van minimaal 2 maanden afloopt. Het abonnement stopt dan aan het einde van de eerstvolgende volledige maand. Bijvoorbeeld: je zegt je abonnement op per 20 oktober 2023, dan stopt je abonnement per 1 december 2023.

• Als lid kan je je abonnement opzeggen door een email te sturen naar info@dezeeuwseyogaschool.nl.

• Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.​

- Mocht je door onvoorziene, persoonlijke omstandigheden langer dan 3 weken niet kunnen deelnemen aan yogalessen dan kan in overleg besloten worden je abonnement te pauzeren.

• Mocht het voorkomen dat er lessen niet doorgaan of de studio gesloten is in verband met feestdagen, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen niet worden ingehaald. In het geval dat er meer dan 10 aaneengesloten lesdagen vervallen, zullen deze in de volgende maand worden verrekend.

• Als student moet je aantonen dat je voltijd student bent middels een collegekaart om studenten abonnement te verkrijgen. Dit kan in de app of stuur een mail naar info@dezeeuwseyogaschool.nl

 

AANMELDEN EN AFMELDEN YOGALESSEN IN DE SCHOOL OF BUITEN

• Meld je op tijd aan voor een buiten/studio les.

• Gratis afmelden kan tot 3 uur voor aanvang van de buiten/studio les.

• Bij een afmelding binnen een uur voor aanvang van de les worden er 10 credits in rekening gebracht.

 

AANMELDEN EN AFMELDEN WORKSHOPS EN SPECIALE ACTIVITEITEN

• Tot zeven dagen voor de geplande workshop of activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 12,50- administratiegeld.

• Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

• Afmelden kan via een email naar info@dezeeuwseyogaschool.nl.

BETALING

• Betalingen gaan via de app Yogibit, bedrijf SportBit Manager.

• Bij abonnementen gaat het via automatische incasso via de app YogiBit

 

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

• De Zeeuwse Yogaschool kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Zeeuwse Yogaschool zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

PRIJSWIJZIGINGEN

• De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Workshops en Trainingen staan altijd op de Website. De Zeeuwse Yogaschool behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Zeeuwse Yogaschool, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

bottom of page